Quảng cáo in ấn

Truyền thông qua mạng xã hội – Nhân tố quan trọng của digital marketing năm 2013

Rõ ràng, không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên rằng, cả thế giới đang nhanh chóng chuyển mình sang thời đại số hóa, hay còn được gọi là “true native digital”. Thời đại mà con người tiếp xúc, tiêu thụ nội dung số ngày càng nhiều hơn